Σχεδιασμός και δημιουργία χαρτών για τουριστικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις

arrow 1

 

hiking trail in greece

 

 Ο σχεδιασμός ενός τουριστικού ή ορειβατικού χάρτη, απαιτεί εμπειρογνωμοσύνη και προσοχή στη λεπτομέρεια. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε προορισμού και να διαμορφωθεί ένας χάρτης που θα είναι εύχρηστος, ενημερωτικός και ελκυστικός για τους τουρίστες / πεζοπόρους.

Οι υπηρεσίες σχεδιασμού χαρτών περιλαμβάνουν συλλογή και ανάλυση δεδομένων, εξατομικευμένο σχεδιασμό σύμφωνα με την εταιρική ταυτότητα του οργανισμού ή της επιχείρησης, διαδραστικούς χάρτες, δημιουργία γραφικών πληροφοριακού χαρακτήρα (Information graphics) αλλά και σε μορφή αρχείων κατάλληλους για εκτύπωση.

 

Επιπρόσθετα υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας χαρτών σε επεξεργάσιμα αρχεία όπως .ai ή eps ώστε αν έχετε δικό σας δημιουργικό τμήμα να μπορέσετε να τους επεξεργαστέιτε και να δημιουργήσετε μόνοι σας τον τελικό χάρτη.

 

point to trail

Είδη χαρτών που δημιουργούμε

 

1. Τουριστικοί για προβολή μιας περιοχής
2. Τουριστικοί με δυνατότητα προβολής τοπικών επιχειρήσεων
3. Τουριστικοί χάρτες για κατοικίες τύπου Airbnb  
4. Χάρτες τουριστικών καταλυμάτων σε μορφή 3D
ή κανονική μορφή

5. Χάρτες επιχειρήσεων που προβάλουν τις διαδρομές και τις υπαίθριες δραστηριότητες τους
6. Ορειβατικοί χάρτες
7. Χάρτες γενικού πληροφοριακού σκοπού
8. Καλλιτεχνικοί χάρτες

 

point to trail

 

Ενδεικτικά έργα χαρτών
(μπορείτε να επισκεφθείτε και την ιστοσελίδα μας Oxygen Design για επιπρόσθετες υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών μέσων και προώθησης)