Πνευματική Ιδιοκτησία Περιεχομένου

1) Τι είναι η Πνευματική Ιδιοκτησία;

Η Πνευματική Ιδιοκτησία είναι ένα νομικό και δικαιολογικό πλαίσιο που προστατεύει την δημιουργική και πνευματική εργασία των ανθρώπων. Περιλαμβάνει τα δικαιώματα που ανήκουν στον δημιουργό μιας πνευματικής έκφρασης, όπως είναι η μουσική, η λογοτεχνία, η εικονογράφηση, οι κινηματογραφικές ταινίες, οι επιστημονικές ανακαλύψεις, οι εφευρέσεις, οι εμπορικοί σήμανση και άλλα.

Η Πνευματική Ιδιοκτησία εξασφαλίζει στον δημιουργό το δικαίωμα να απολαμβάνει τα καρπά της δημιουργικής του εργασίας και να ελέγχει τη χρήση αυτής της εργασίας από άλλους. Αυτό σημαίνει ότι ο δημιουργός έχει το δικαίωμα να καθορίσει πώς θα χρησιμοποιηθεί η δημιουργική του εργασία, πότε και από ποιους.

Η Πνευματική Ιδιοκτησία προστατεύει τους δημιουργούς από την παραποίηση, την αντιγραφή και την παράνομη χρήση των δημιουργιών τους από τρίτους.

2) Προστατεύεται το περιεχόμενο του Altus Explorer από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας;

Το περιεχόμενο του Altus Explorer - Λάμπρος Σ. Σωτηρίου, το οποίο αποτελείται ενδεικτικά από κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά, σχέδια, χάρτες,  συνιστά πρωτότυπο πνευματικό έργο του Altus Explorer - Λάμπρος Σ. Σωτηρίου  και ως εκ τούτου προστατεύεται από το δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

3) Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο του Altus Explorer - Λάμπρος Σ. Σωτηρίου

Μπορείτε να:

  1. Δείτε το περιεχόμενο για προσωπική σας χρήση σε οποιαδήποτε συσκευή που είναι συμβατή με τον ιστότοπό μας (π.χ. σταθερός ή φορητός υπολογιστής, smartphone, tablet ή άλλη φορητή συσκευή σας).
  2. Εκτυπώστε χάρτες που είναι ή θα είναι διαθέσιμοι επι πληρωμή  σε χαρτί αυστηρά για προσωπική σας χρήση, όχι όμως να τoυς διανείμετε σε τρίτους για οποιοδήποτε λόγο.

4) Επιτρέπεται η παράθεση περιεχομένου του Altus Explorer στα Social Media;

Επιτρέπεται η παράθεση  νομίμως δημοσιευμένου περιεχομένου του Altus Explorer.  Η παράθεση του αποσπάσματος πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής και των ονομάτων του δημιουργού και του εκδότη, δηλαδή του Altus Explorer εφόσον αυτό δεν εμφανίζεται αυτόματα.

 

5) Ποιες χρήσεις απαγορεύονται;

Απαγορεύεται απολύτως η χωρίς έγγραφη άδεια, αντιγραφή, αναδημοσίευση, μετάδοση, αναμετάδοση, αναπαραγωγή (εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπεται από τα εργαλεία κοινής χρήσης),  φόρτωση, αναφόρτωση, διανομή, έκδοση, πώληση, εκμίσθωση, παρουσίαση στο κοινό, δημόσια εκτέλεση, μετάφραση, τροποποίηση ή διασκευή του περιεχομένου του Altus Explorer - Λάμπρος Σ. Σωτηρίου

 

 

 6) Τί θα συμβεί αν χρησιμοποιηθεί παρανόμως το περιεχόμενο του Altus Explorer

Εφόσον πιθανολογείται προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας του Altus Explorer τότε η επιχείρηση έχει εκ του νόμου το δικαίωμα να στραφεί κατά του παραβάτη στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια.

Επιπρόσθετα, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να προσφύγει ενώπιον της Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (ΕΔΠΠΙ) σε σχέση με την παράνομη διάθεση περιεχομένου του Altus Explorer στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο προβολής.