Νέος Πελάτης

Προβολή
Προβολή

Όροι Χρήσης προϊόντων και υπηρεσιών

Περιορισμός ευθύνης

Τα δεδομένα του Altus Explorer έχουν καθαρά συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, ανανεώνονται δε και τροποποιούνται συνεχώς. Σε καμιά περίπτωση δεν εγγυάται την 100%  αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτών και την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολύ δε περισσότερο, λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου τους, των αλλαγών αυτών λόγω εξωτερικών παραγόντων (φυσικές καταστροφές κτλ) . Το Altus Explorer δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής.

Η χρήση της ιστοσελίδας από κάθε χρήστη γίνεται με αποκλειστική του ευθύνη και η δικαιούχος δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστούν οι χρήστες των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών,περιεχομένων και στοιχείων του site στις οποίες προβαίνουν με δική τους πρωτοβουλία. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου παρέχεται στους χρήστες αυτούσιο, χωρίς οποιαδήποτε μορφή εγγύησης,  δεν δεσμεύεται, δεν εγγυάται και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση αναφορικά με την ασφάλεια αυτού.

Το Altus Explorer αν και έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του διαδικτυακού τόπου από κακόβουλο λογισμικό/ιούς ή/και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/και προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο δικτυακός τόπος δεν θα προσβληθεί ποτέ από τέτοια στοιχεία. Συνεπώς η ακεραιότητα και διαφύλαξη των λογισμικών συστημάτων και του εξοπλισμού κάθε χρήστη εναπόκειται στη δική του επιμέλεια, η δε επιχείρηση  δε θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προσβολής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (software και hardware) των χρηστών από “ιούς” και άλλα βλαβερά αρχεία όπως αυτά εκτίθενται παραπάνω.

2. Διαφημίσεις

Η ιστοσελίδα δεν περιέχει διαφημίσεις

3. Πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους – Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Τυχόν πληροφορίες που προέρχονται από τρίτα μέρη συνιστούν έκφραση προσωπικών απόψεων των προσώπων αυτών. Η δικαιούχος δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιου είδους πληροφορίες.


Προσωπικά δεδομένα

Η επιχείρηση  δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα (μόνο email, oνομα χρήστη - username, Ονομα, Χώρα) που οι χρήστες θα χορηγούν σε αυτήν (αποθηκεύονται κατά τη διαδικασία εγγραφής χρήστη ή εγγραφή για πληρωμή υπηρεσίας ή συνδρομής)  κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες ή προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγονται;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται περιλαμβάνουν email και όνομα χρήστη - username

Για ποιους λόγους συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από το Altus Explorer για τους εξής λόγους:

i) για την εγγραφή και τη διαχείριση λογαριασμού των εγγεγραμμένων χρηστών της πλατφόρμας Altus Explorer,

ii) για την παροχή και τη διαχείριση της υπηρεσίας, 

iii) για να διαχειρίζεται και να ανταποκρίνεται σε όλα τα αιτήματα, ερωτήματα ή αξιώσεις που υποβάλλονται στην εξυπηρέτηση πελατών του Altus Explorer, 

iv) για την επικοινωνία που σχετίζεται με τη συνδρομή ή / και τις υπηρεσίες, 

v) για την προώθηση των υπηρεσιών μας π.χ. με αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) στους χρήστες που έχουν αποδεχθεί να λαμβάνουν προωθητικό υλικό.

Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, όπως για τη λήψη ενημερωτικού δελτίου «newsletter» σε τακτική βάση, αυτή θα ζητείται ρητώς από εσάς και έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε.

 Google Analytics

To Altus Explorer χρησιμοποιεί το Google Analytics. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του GoogleAnalytics μπορείτε να βρείτε εδώ :

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Γνωστοποίηση και μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων

To Altus Explorer  δεν μοιράζεται προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί του, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους επαγγελματικούς της σκοπούς και τις επιχειρηματικές της ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματα των πελατών ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο.

To Altus Explorer  μπορεί επίσης να μεταφέρει ορισμένα προσωπικά δεδομένα σχετικά με την πώληση εκχώρηση ή άλλη μεταβίβαση της επιχείρησης του ιστότοπου τον οποίο αφορούν τα δεδομένα, προκειμένου να απαντήσει σε αιτήματα της κυβέρνησης ή των υπηρεσιών επιβολής του νόμου ή όταν αυτό απαιτείται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, δικαστικές αποφάσεις ή νομοθετικούς κανονισμους. Τέτοιες αποκαλύψεις μπορεί επίσης να απαιτούνται για ελέγχους προστασίας προσωπικών δεδομένων ή ελέγχους ασφαλείας ή/και για τη διερεύνηση ή ανταπόκριση σε παράπονα ή απειλές κατά της ασφάλειας.

To Altus Explorer  δεν πωλεί προσωπικά δεδομένα σε οποιουσδήποτε τρίτους. Επίσης, η εταιρεία δε θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχουν οι πελάτες σε οποιουσδήποτε τρίτους.

 

Διευκρινίσεις

1. Το Altus Explorer δεν είναι ορειβατικός όμιλος και δεν αναλαμβάνει ξεναγήσεις. Δεν έχει απολύτως καμία σχέση με δημόσιους οργανισμούς. Είναι ιδιωτικό έργο του γραφιστικού γραφείου Oxygen Design - Λάμπρος Σωτηρίου.

2. Οποιαδήποτε ή και με οποιονδήποτε τρόπο έχετε πρόσβαση στις διαδρομές και στα μονοπάτια που περιγράφονται στο Altus Explorer, γίνεται με δική σας και μόνο ευθύνη. 

3.Οι πληροφορίες με τίτλο Εμπειρίες  που συμπεριλαμβάνονται στις  διαδρομές  Basic και premium είναι προσωπικές απόψεις του δημιουργού του Altus Explorer μετά από επιτόπια έρευνα. Ως προσωπικές απόψεις μπορεί να διαφέρουν ή να μην συμβαδίζουν με τις προσωπικές απόψεις των χρηστών

4. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κατεβάσετε (download) αρχείο gpx για χρήση στο κινητό σας, σε καμιά περίπτωση το Altus Explorer δεν διασφαλίζει ότι το αρχείο θα λειτουργεί σε οποιαδήποτε εφαρμογή χαρτών ή gps συσκευή. Οι διαδρομές gpx του Altus Explorer πιθανόν να έχουν αποκλίσεις από την πραγματική διαδρομή.
Μην κάνετε χρήση των αρχείων gpx όταν το μονοπάτι ή η διαδρομή είναι χιονισμένη. 

5. Όλες οι επιλεγμένες διαδρομές που παρουσιάζονται στο Altus Explorer είναι διαδρομές/μονοπάτια με καλή σήμανση και μονοπάτια σε καλή μέχρι πολύ καλή κατάστασηΣε καμιά περίπτωση το Altus Explorer δεν μπορεί να γνωρίζει την φυσική κατάσταση των μονοπατιών/διαδρομών από την επόμενη ημέρα της καταγραφής του. Παρόλο αυτά γίνεται οποιαδήποτε προσπάθεια να ενημερώνεται τακτικά για την κατάσταση τους ή να επισκέπτεται το μονοπάτι / διαδρομή (όσο αυτο είναι εφικτό). Αν παρατηρήσετε αλλαγές στη κατάσταση της διαδρομής ή στο μονοπάτι (π.χ κατεστραμενο σημείο, μη προσβάσιμο, φυσική καταστροφή, ανθρώπινη παρέμβαση όπως κλείσιμο μέρος του μονοπατιού με φράκτη κτλ) παρακαλώ μπορείτε να το αναφέρετε στο [email protected] ώστε να το συμπεριλάβουμε στην περιγραφή ή στον χάρτη ή να αφαιρέσουμε τη διαδρομή εφόσον αυτή πλέον δεν είναι προσβάσιμη ή ασφαλής.

Δεν περιλαμβάνουμε μονοπάτια με κακή σήμανση ή κατεστραμμένα μονοπάτια.

6. Η χρήση “εντοπισμός της θέσης σας” (geolocation -διαθέσιμο μόνο στις Premium διαδρομές) γίνεται απευθείας από τον φυλλομετρητή σας (web browser) και λειτουργεί ως έκδοση beta δηλαδή δοκιμαστική. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση του ή ότι δεν λειτουργεί σε ορισμένες περιπτώσεις.

Πως γίνεται ο εντοπισμός της θέσης σας.

  • Επιλέγοντας το κουμπί εντοπισμός θέσης ανοίγει νέο παράθυρο και μεταφέρεστε στη σελίδα openstreetmap μέσω της οποίας γίνεται εντοπισμός της θέσης σας.
  • Το umap.openstreetmap.fr θα ζητήσει να γνωρίζει τη θέση σας. Αυτό συμβαίνει (και εφόσον το επιτρέψετε) αποκλειστικά και μόνο για να μπορέσει το gps της συσκευή σας να σας εντοπίσει πάνω στον χάρτη του Αltus Explorer.
  • Με την χρήση της εν λόγω υπηρεσίας χρεώνεστε με δεδομένα κινητής τηλεφωνίας στον πάροχο που έχετε συνδρομή.
  • Προτείνετε για αποφυγή χρέωσης να ανοίξετε τη σελίδα πλοήγησης πριν φτάσετε στη διαδρομή.
  • Η εφαρμογή δείχνει μόνο τη θέση σας στο μονοπάτι σε συγκεκριμένη  κλίμακα.

7. Πληροφορίες πως θα φτάσετε στη διαδρομή

Με την συγκεκριμένη υπηρεσία μεταφέρεστε στους χάρτες google map όπου μπορείτε να κάνετε πλοήγηση μέχρι την αρχή του μονοπατιού.

Κάποιες πληροφορίες όπως Πως θα φτάσετε σε σημείο για πεζοπορία με ευθεία πιθανόν να αναφέρεται ότι η πρόσβαση γίνεται έως εκεί και με αυτοκίνητο.
Οφείλουμε να ενημερώσουμε, εάν αποφασίσετε να πάρετε το αυτοκίνητο για να φτάσετε σε κάποια σημεία όπου η πρόσβαση σε αυτά γίνεται από χωματόδρομο. 

Μην κινήστε με αυτοκίνητο σε χωματόδρομο σε περίπτωση που τις προηγούμενες μέρες έχει βρέξει ή βρέχει ή επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή.

Σε περίπτωση βλάβης το αυτοκινήτου σας σε απόμακρο σημείο (ειδικά σε χωματόδρομο) η οδική βοήθεια μπορεί να μην έχει πρόσβαση!